Вход в системата / Регистрация
Регистрация в системата
Електронна поща:*


Парола:*


Повтори парола:*


CAPTCHA Обнови
Моля, въведете символите от изображението:*


Порталът предоставя възможност, чрез която заявител на електронни услуги да създаде собствен потребителски профил, като заяви адрес на електронна поща в качеството му на потребителско име и парола за достъп. Чрез създадения уникален потребителски профил, потребителят има достъп до:
  • заявяване на електронни услуги чрез избор от списък с услуги, поддържан в портала
  • преглед на документите по заявена от потребителя текуща или изпълнена услуга
  • преглед на статуса по изпълнение на текуща услуга
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд