Проверете дали системата поддържа вашия тип сертификат.