Добре дошли в портала за електронни административни услуги на

Министерство на вътрешните работи!

 

1.      Обща информация

За да ползвате електронните услуги на МВР, е необходимо да притежавате валидно средство за електронна идентификация с високо ниво на сигурност, чрез което се заявяват електронни административни услуги в портала на МВР. Такова средство е квалифицирания електронен подпис (КЕП), издаден от доставчици на квалифицирани удостоверителни услуги, вписани в националния доверителен списък на Комисията за регулиране на съобщенията.

За извършване на справки и плащания в Портала (включително за дължими глоби по Закона за движение по пътищата, наложени от органите на Пътна полиция), не се изисква КЕП и Java.

Порталът предоставя достъп до „МОИТЕ Е-УСЛУГИ“ чрез „Вход в системата“ с индивидуален потребителски профил.

Издадените от системата електронни документи могат да бъдат визуализирани чрез меню „Преглед на е-документи“.

2.      Съдържание, разположено на интернет страницата

Съдържанието на информационните ресурси, разположени на тази интернет страница, са съобразени с изискванията на действащото в Република България законодателство. В случай, че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да ни уведомите незабавно. Разположената на страницата информация от правно естество няма характер на правна консултация, а е предоставена само с информативна цел. Настъпили вреди, вследствие на предприети правни или фактически действия само въз основа на информацията, разположена на тази интернет страница, са изцяло за сметка на предприелите действията лица.

3.      Необходими настройки

Подаването на електронно заявление се извършва на портала на МВР чрез стандартен уеб браузър – Internet Explorer или Mozilla Firefox.

За да подпишете заявлението с Вашия електронен подпис е необходимо в настройките на браузъра да бъде разрешено използването на Java. Подробни инструкции за разрешаване използването на Java може да намерите на следния адрес: http://java.com/en/download/help/enable_browser.xml.

Изискванията към версията на браузъра и Java са посочени в таблицата по-долу:

Операционна система

Браузър - версия

JAVA - версия

Windows XP

Mozilla Firefox 43.0.1

Java 8 Update 91 или по-висока

Windows 7

Internet Explorer 9/10/11; Mozilla Firefox 43.0.1 или по-висока и по-ниска от 52.0.1

Java 8 Update 91 или по-висока

Windows 8/8.1

Internet Explorer 9/10/11; Mozilla Firefox 43.0.1 или по-висока и по-ниска от 52.0.1

Java 8 Update 91 или по-висока

Windows 10

Internet Explorer 9/10/11; Mozilla Firefox 43.0.1 или по-висока и по-ниска от 52.0.1

Java 8 Update 91 или по-висока

Linux

Mozilla Firefox 43.0.1 или по-висока и по-ниска от 52.0.1

Java 7

Системата използва java аплети. За да проверите настройките на вашата работна станция за работа с тях, можете да използвате "Тестово подписване".
За да можете да заявите електронна услуга е необходимо да се автентикирате пред системата със сертификат, издаден от лицензиран доставчик на удостоверителни услуги.
За да е успешна автентикацията трябва:
•         да разполагате с инсталиран и валиден КЕП;
•         да сте настроили браузъра, чрез който достъпвате системата, по инструкцията на доставчика на удостоверителни услуги, който е издал Вашия КЕП;
При неуспешна автентикация, моля потърсете техническа помощ от доставчика на удостоверителни услуги.

Системата изисква сайта е-uslugi.mvr.bg да бъде изключен от списъка на popup blocker добавката на използвания от Вас браузер: 

  • за Internet Explorer - от основното меню на IE се избира “Tools” - “Internet Options”-“Privacy”-“Popup Blocker”-“Settings”-“Add”;
  • за Mozilla Firefox - от основното меню на Mozilla Firefox се избира “Options” - “Content”-“Pop-ups”-“Exceptions”-“Add”.

4.      Отговорност за чуждо съдържание

МВР не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които могат да сочат електронни препратки от тази интернет страница, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица. В случай, че установите случаи на електронни препратки към информационни ресурси с неактуално, невярно или непълно съдържание или към информационни ресурси, чието съдържание противоречи на действащото законодателство, моля да ни уведомите незабавно.

5.      Авторски права

Софтуерът, осигуряващ функционирането на тази интернет страница, нейният дизайн, включително цялата разположена на страницата информация, доколкото не съставлява обществена информация, са обект на авторско право. Никаква част от обектите на закрила не може да се възпроизвежда, да се превежда, променя или използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на МВР.

6.      Лични данни

Лични данни се събират, чрез тази интернет страница и обработват от МВР единствено за нуждите на предоставянето на електронни административни услуги, при строго спазване на изискванията на Закона за електронното управление и Закона за защита на личните данни. Събирането и обработването на лични данни за други цели се извършва доброволно и само след изрично съгласие на предоставящите ги лица, при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.