Услуги

Задължения по документи, издадени от 'Пътна полиция'-МВР

По направление на дейност 'Български документи за самоличност'

По направление на дейност 'Контрол на общоопасните средства'

Издаване на разрешения за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически лица
Промяна на разрешения за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически лица
Издаване на разрешения за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях
Промяна на разрешения за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях
Издаване на разрешения за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и от юридически лица с нестопанска цел
Издаване на Европейски паспорт за огнестрелни оръжия
Издаване на разрешения за транспортиране при внос/износ на огнестрелни оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци
Издаване на разрешения за внос и износ на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически лица
Издаване на разрешения за транзитен превоз на огнестрелни оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци
Издаване на документи за транспортиране на взривни вещества за граждански цели в рамките на Европейския съюз от територията на друга държава членка до територията на Република България от физически лица
Издаване на писмено съгласие за транспортиране на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях на територията на Република България с издадено от друга държава членка разрешения за транспортиране
Издаване на разрешения за търговия с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия
Промяна на разрешения за търговия с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия
Допълване на разрешения за търговия с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия
Издаване на разрешения за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и юридически лица с нестопанска цел
Промяна на разрешения за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и от юридически лица с нестопанска цел
Издаване на разрешения за транспортиране на пиротехнически изделия и взривни вещества, с изключение на взривни вещества за граждански цели, от територията на Република България до друга държава членка от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от юридически лица с нестопанска цел
Издаване на документи, удостоверяващи съгласието на Република България за транзитно преминаване или за изпращане на взривни вещества за граждански цели за целите на осъществяване на транспортиране в рамките на Европейския съюз
Издаване на разрешения за еднократно транспортиране на огнестрелни оръжия и боеприпаси от територията на Република България до територията на друга държава членка от физически и юридически лица, регистрирани като търговци
Издаване на разрешения за транспортиране на взривни вещества и пиротехнически изделия на територията на Република България от физически лица
Издаване на документи за транспортиране на взривни вещества за граждански цели в рамките на Европейския съюз от територията на друга държава членка до територията на Република България от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от юридически лица с нестопанска цел
Издаване на разрешения за ремонтни дейности на оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци
Издаване на разрешения за придобиване на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата

По направление на дейност 'Миграция'

По направление на дейност 'Пътна полиция'

По направление на дейност 'Частна охранителна дейност'

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд