Услуги / Проверка на задължения по ФИШ/АУАН/НП с възможност за извършване на плащане

Проверка на задължения по СУМПС (шофьорска книжка) или ФИШ/АУАН/НП с възможност за извършване на плащане

*
*
CAPTCHA Обнови
Моля, въведете символите от изображението:*

ПровериИзчисти
Ако разполагате с К-фиш, който не се показва в резултата от проверка по номер на СУМПС и ЕГН/ЛНЧ, моля направете и справка по ФИШ/АУАН/НП, като въведете пълната сума по фиша.

В резултата от проверката по избрания от Вас критерий ще се визуализират връчените и неплатени НП, АУАН и/или електронни фишове по Закона за движението по пътищата и/или по Кодекса за застраховането, издадени в качеството Ви на физическо лице или на законен представител на юридическо лице.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд