Такси

Документ " Тарифа  № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси:

Документ, удостоверяващ събития и факти, свързани с издаването на документи за самоличност- поименния документ за платена държавна такса е на обща стойност 7 лв. (2 лв. за регистриране на искане за издаване на удостоверение и 5 лв. за изготвяне на удостоверението).