Такси

 

Такси за новите български лични документи съгласно Тарифа №4 за таксите, които се събират в системата на МВР по закона за държавните такси

ЛИЧНА КАРТА

Обикновена услуга до 30 дни /лв./

Издаване на лична карта на лица от 18 до 58 г.(с валидност 10г.)

18

Издаване на лична карта на лица от 58 до 70 г.(безсрочна)

11

Издаване на лична карта на лица над 70г.

Без такса

Издаване на лична карта на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто

2

ПАСПОРТ

 

Издаване на паспорт на лица между 14 и 58 г.

40

Издаване на паспорт на лица между 58 и 70 г.

20

Издаване на паспорт на лица над 70 г.

10

Издаване на паспорт на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто

3