Условия за предоставяне на услугата

Административната услуга се предоставя съгласно чл.109, ал.2 от  ЗОБВВПИ на физическо и юридическо лице, регистрирано като търговец, което подава  заявление чрез свой законен представител. Срокът за изпълнение на услугата е общо 30 дни, считано от датата на заплащане на услугата, като времето за отстраняване на нередовности се изключва.

 

Нормативни документи:
        ○   Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ).