Условия за предоставяне на услугата

Административната услуга се предоставя съгласно чл.5, ал.1 и чл.15 от   Закона за частната охранителна дейност на физическо и юридическо лице, регистрирано като търговец или на юридическо лице, което подава  заявление чрез свой законен представител. Срокът за изпълнение на услугата е общо 30 дни, считано от датата на заплащане на услугата, като времето за отстраняване на нередовности се изключва.


Нормативни документи:
        ○   Закон за частната охранителна дейност.

 

Условия за получателя на услугата:
        ○    Да е физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец.