Условия за предоставяне на услугата

Административната услуга се предоставя съгласно чл.70 от ЗБЛД и чл.53, чл.54 от ПИБЛД на български гражданин, който лично или чрез пълномощник/длъжностно лице подава заявление. Срокът за изпълнение на услугата е до 14 дни, считано от датата на заплащане на услугата.

 

Нормативни документи:
        ○    Закон за българските лични документи (ЗБЛД);
        ○    Правилник за издаване на българските лични документи (ПИБЛД).

 

Условия за получателя на услугата:
        ○    Да е български гражданин;
        ○    Да има валиден постоянен или настоящ адрес на територията на Република България;
        ○    Да притежава български лични документи.