Услуги / Промяна на собственост на регистрирано пътно превозно средство - изпълнява се от нотариус
За да заявите избраната от Вас услуга, моля влезте в системата чрез „Вход в системата“.

Електронната услуга се изпълнява от нотариус.

При успешно подадено от Вас "Искане" за промяна на собственост на регистрирано пътно превозно средство, моля изчакайте системата да извърши всички необходими проверки. При успешно заявяване за предварително отпечатване на СРМПС, системата ще Ви уведоми с e-mail за дължимата сума и ще Ви предостави възможност за заплащането й по електронен път.

Заявеният от Вас документ ще Ви бъде връчен на гише в структура на МВР и в срок, посочен в уведомително съобщение Вашия e-mail.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд