Услуги / Издаване на документи, удостоверяващи съгласието на Република България за транзитно преминаване или за изпращане на взривни вещества за граждански цели за целите на осъществяване на транспортиране в рамките на Европейския съюз
За да заявите избраната от Вас услуга, моля влезте в системата чрез „Вход в системата“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд