Услуги / Издаване на Европейски паспорт за огнестрелни оръжия
За да заявите избраната от Вас услуга, моля влезте в системата чрез „Вход в системата“.

При успешно подадено от Вас заявление за услугата, моля изчакайте системата да Ви предостави възможност да я заплатите по електронен път.  Дължимата от Вас сума ще бъде посочена в документ "Указания за плащане".

Документът, резултат от услугата, ще Ви бъде предоставен на гише в срок, за който ще бъдете уведомени с e-mail.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд