Услуги / Издаване на дубликат на свидетелство за управление на МПС при загуба, кражба или унищожаване
За да заявите избраната от Вас услуга, моля влезте в системата чрез „Вход в системата“.

При успешно подадено от Вас "Искане" за издаване на дубликат на свидетелство за управление на МПС, моля изчакайте системата да Ви предостави възможност да подадете "Заявление" за издаване на искания личен документ.  

След разглеждане на подаденото от Вас "Заявление" от длъжностно лице, системата ще Ви уведоми с e-mail за дължимата сума и ще Ви предостави възможност за заплащането й по електронен път.

Заявеният от Вас документ ще Ви бъде връчен на гише в структура на МВР и в срок, посочени в уведомително съобщение на Вашия e-mail.

Справка за издадени документи по услугата можете да направите на следния адрес: https://izdadeni.mvr.bg/nld2/nWeb2.nsf/fVerification

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд