Услуги / Издаване на документи, удостоверяващи събития и факти, свързани с издаването на документи за самоличност при подаване на писмено искане за предоставяне на информация
За да заявите избраната от Вас услуга, моля влезте в системата чрез „Вход в системата“.

При успешно подадено от Вас заявление за услугата и обработката му от длъжностно лице, системата ще Ви уведоми с e-mail за дължимата сума и ще Ви предостави възможност за плащането й по електронен път.

Удостоверителният документ ще Ви бъде предоставен по посочения от Вас начин - по електронен път или на гише в структура на МВР и в срок, за което ще бъдете уведомени с e-mail.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд