Услуги / Издаване на лични карти и паспорти на български граждани
За да заявите избраната от Вас услуга, моля влезте в системата чрез „Вход в системата“.

При успешно подадено от Вас "Искане" за издаване на лична карта и/или паспорт, моля изчакайте системата да Ви предостави възможност да подадете "Заявление" за издаване на искания/те личен/ни документ/и.  

След разглеждане на подаденото от Вас "Заявление" от длъжностно лице, системата ще Ви уведоми с e-mail за дължимата сума и ще Ви предостави възможност за заплащането й по електронен път.

Заявените от Вас документи ще Ви бъдат връчени на гише в структура на МВР и в срок, посочени в уведомително съобщение на Вашия e-mail.

Справка за издадени и неполучени български лични документи

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд