Необходими документи

  1. Документ по образец съгласно приложение № 2 от ЗОБВВПИ, подпечатан от съответните компетентни органи или документ, удостоверяващ съгласието на компетентните органи на всяка от държавите членки, през които доставката ще премине транзитно.
  2. Разрешение за производство, търговия, придобиване и/или съхранение на взривни вещества за граждански цели.
  3. Когато лицето е получило само разрешение за придобиване, то посочва адреса на обекта за съхранение на доставката.