Необходими документи

Съгласно чл.116, ал.4 от ЗОБВВПИ лицата, получили разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие по реда на глава четвърта от ЗОБВВПИ, прилагат:

  1. Копие от разрешението за носене и употреба на огнестрелното оръжие.
  2. Две снимки с размер 3 на 4 см (за лица, за които няма данни в системата за българските лични документи).

 

Съгласно чл.117, ал.2 от ЗОБВВПИ лицата, получили разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие от категории C и D за ловни цели или от категории В, C и D за спортни цели, по реда на глава четвърта от ЗОБВВПИ, прилагат:

  1. Копие от разрешението за носене и употреба на огнестрелното оръжие.
  2. Две снимки с размер 3 на 4 см (за лица, за които няма данни в системата за българските лични документи).
  3. Покана за участие в спортното или ловното събитие от съответната организация на държавата членка.