Необходими документи

  1. Нотариално заверено изрично пълномощно - когато заявлението се подава от упълномощено лице.
  2. Валиден национален паспорт.
  3. Валиден български личен документ.