Необходими документи

Предходен/ни документ/и за самоличност от същия вид:
        ○    Ако няма такъв/такива - друг валиден документ за самоличност.
        ○    Ако няма такъв/такива - удостоверение за раждане.

При получаване на издадения документ за самоличност в звената БДС при СДВР/ОДМВР, прикачените документи се представят в оригинал.