МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ЕИК/БУЛСТАТ: 000695235
Вид на доставчика на услуги: Административен орган
Описание

Министерство на вътрешните работи

София, 1000
ул. „6-ти септември” № 29

 

КОНТАКТИ ЗА СПРАВКИ ПО КОНКРЕТНИ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРЕПИСКИ:

 

1. За услуги по направление „Пътна полиция“ – 

 

- За въпроси относно проверка за задължения по СУМПС или ФИШ/АУАН/НП с възможност за извършване на плащане, на тел: Благоевград-073/867228; Бургас-056/856245; Варна-052/502550; В.Търново-062/662032; Видин-094/694312; Враца-092/692811; Габрово-066/826387; Добрич-058/658374; Кърджали-0361/69619; Кюстендил-078/557626; Ловеч-068/668362; Монтана-096/396510; Пазарджик-034/434931; Перник-076/676719; Плевен-064/864738; Пловдив-032/932718; Разград-084/622331,вътр.396; Русе-082/882456; Силистра-086/886403; Сливен-044/644466; Смолян-0301/35521; СДВР-02/9823460; СофияОбласт-02/9825106; Ст.Загора042/665492; Търговище-0601/60391; Хасково-038/640692; Шумен-054/854223; Ямбол-046/680264;

ГДНП-02/982-9916, 02/982-9917 и 02/982-9160

 

- За справки и помощ относно подадени конкретни заявления за

                (a) Издаване на дубликат на свидетелство за управление на МПС при загуба, кражба или унищожаване

                (b) Издаване на удостоверения за правата и наложените наказания на водач на МПС

                (c) Издаване на удостоверение с данни за собственост на регистрирани и с прекратена регистрация  превозни средства на тел: 02/982-8825 и 02/982-8918

- Адрес за кореспонденция: e-mail: trafficpol.150@mvr.bg


2. За услуги по направление „Български документи за самоличност“ – e-mail: int.151@mvr.bg; тел. 02/982-40-05, 02/982-39-93


3. За услуги по направление „Миграция“ – e-mail: migration@mvr.bg; тел. 02/982-36-49, 02/982-38-18 и 02/982-29-68


4. За услуги по направление „Контрол над общоопасните средства“ – e-mail: ekos@mvr.bg; тел. 02/982-99-85 и 02/982-99-60


5. За услуги по направление „Частна охранителна дейност“ – e-mail: echod@mvr.bg; тел. 02/982-99-53 и 02/982-89-76

 

 

КОНТАКТИ ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ:

 

ВАЖНО! Моля, преди да подадете по e-mail или телефона сигнал за технически проблем, проверете дали електронният Ви подпис и браузърът Ви отговарят на изискванията, посочени в рубриката „За портала“ (https://e-uslugi.mvr.bg/ESP.Web.Portal/SiteInformation/Index?url=search).

 

Адрес
Област:
София (столица)
Община:
Столична
Населено място:
София
Район:
Сердика
П.К.
1000
Пощенска кутия:
Описание:
Министерство на вътрешните работи
Данни за контакт
Телефонни номера:
02/9825000 - Централа МВР
Факсове:
Ел. поща:
etechsup@mvr.bg
Уеб страница:
https://www.mvr.bg
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд