МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ЕИК/БУЛСТАТ: 000695235
Вид на доставчика на услуги: Административен орган
Описание

Министерство на вътрешните работи

София, 1000
ул. „6-ти септември” № 29

 

КОНТАКТИ ЗА СПРАВКИ ПО КОНКРЕТНИ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРЕПИСКИ:

 

1. За услуги по направление „Пътна полиция“ – 

- За въпроси относно проверка за задължения по СУМПС или ФИШ/АУАН/НП с възможност за извършване на плащане, на тел: 02/982-9916, 02/982-9917, 02/982-9997 и 02/982-9160

- За справки и помощ относно подадени конкретни заявления за

                (a) Издаване на дубликат на свидетелство за управление на МПС при загуба, кражба или унищожаване

                (b) Издаване на удостоверения за правата и наложените наказания на водач на МПС

                (c) Издаване на удостоверение с данни за собственост на регистрирани и с прекратена регистрация  превозни средства

на тел: 02/982-9992 и 02/982-8918

- Адрес за кореспонденция: e-mail: trafficpol.150@mvr.bg


2. За услуги по направление „Български документи за самоличност“ – e-mail: int.151@mvr.bg; тел. 02/982-39-93, 02/982-36-44 и 02/982-37-57


3. За услуги по направление „Миграция“ – e-mail: migration@mvr.bg; тел. 02/982-36-49, 02/9823818 и 02/9822968


4. За услуги по направление „Контрол над общоопасните средства“ – e-mail: ekos@mvr.bg; тел. 02/982-99-85 и 02/982-99-59


5. За услуги по направление „Частна охранителна дейност“ – e-mail: echod@mvr.bg; тел. 02/982-99-85 и 02/982-99-59

 

 

КОНТАКТИ ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ:

 

ВАЖНО! Моля, преди да подадете по e-mail или телефона сигнал за технически проблем, проверете дали електронният Ви подпис и браузърът Ви отговарят на изискванията, посочени в рубриката „За портала“ (https://e-uslugi.mvr.bg/ESP.Web.Portal/SiteInformation/Index?url=search).

 

Адрес
Област:
София (столица)
Община:
Столична
Населено място:
София
Район:
Сердика
П.К.
1000
Пощенска кутия:
Описание:
Министерство на вътрешните работи
Данни за контакт
Телефонни номера:
02/9825000
Факсове:
Ел. поща:
etechsup@mvr.bg
Уеб страница:
https://www.mvr.bg
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд